Vizyonumuz
Tüm Türkiye’de ‘Ediz Hoca ile’ Programlarının yaygınlaştırılması ve bu programları uygulayabilecek Eğitimcilerin yetiştirilmesini sağlayarak Eğitim Camiasında bir model olmayı hedeflemektedir.Misyonumuz
Her bireyin özel olduğu bilinciyle yola çıkarak kişilerin bireysel özelliklerinin farkındalığına varmalarına, hedefler belirlemelerine, hedeflerine ulaşmak için bireysel özelliklerine bağlı programlar oluşturmaya, bu programlarının takibini yapmaya ve bu yolda gereken desteklerin tespitlerine yardımcı olmaktır.

Görevlerimiz 

1. Öğrencilerin  Matematik gibi adı "ZOR DERS"E çıkmış bir derse dahi kendi başlarına çalışabilir ve çalıştıkları derslerden zevk alır hale getirmektir.

2. İlk ve orta öğretim düzeyindeki  öğrencileri ile aileleri arasında zaman zaman yaşanan iletişim sorunlarına yardımcı olmaktır.

3. Gelecek nesillerin fikri hür vicdanı hür, donanımlı ve bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlamak.

Yöntemlerimiz 

Yöntemlerimiz Eğitim Camiasında bilinen ama ya şartlar gereği çok da uygulanmaya fırsat bulunamayan veya ihmal edilen çalışmalara dayanmaktadır.

1. Kişisel bilgi ve becerilerinin saptanması için Dünya Çapında Uygulanan bir takım Değerlendirme Testleri uygulamak,

2. Bu bilgi ve beceriyle uygun meslek dallarının belirlenmesi,

3. Belirlenen meslek dallarına uygun çalışma planlamarının yapılması,

4. Eksik kalınan yerlerde desteklenmesi ( Bilgi - motivasyon - yönlendirme)

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!